Vizitoni BE

Që ta njihni më mirë

CICERONI PËR EVROPËN

Në cilindo vend që rruga mund t’iu dërgojë, jemi të sigurt se do të kaloni shumë mirë dhe se do të pasuroni njohuritë tuaja duke njohur njerëz dhe kultura të ndryshme. Sigurisht do t’iu hutojnë mundësitë e shumta që ofrojnë vendet dhe gjërat interesante atje, andaj po ua ofrojmë një përshkrim të shkurtër të gjërave interesante kulturore si dhe simboleve të 15 shteteve të Bashkimit Evropian.